Inkluzivna projekcija i panel rasprava u sklopu Dana medijske pismenosti

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator 19. travnja u 13 sati u kinu Tuškanac organizirala je Inkluzivnu projekciju i panel raspravu za srednjoškolce. Aktivnost se sastojala od gledanja filma Ustav Republike Hrvatske i rasprave učenika i stručnjaka nakon odgledanog filma. Kako bi ova aktivnost bila dostupna svim učenicima, film je prilagođen za osobe s oštećenjem sluha (putem standardiziranih titlova) i osobe s oštećenjem vida (putem audio-deskripcija). Na taj način želi se ostvariti prava integracija djece s teškoćama u razvoju u aktivnosti koje promiču medijsku pismenost. Razvijanje kulture dijaloga kroz organiziranje ciljanih projekcija oko kojih mladi raspravljaju doprinosi odgoju nove publike i njihovog kritičkog promišljanja. Raspravu je moderirala Blaženka Leib, a za osobe s oštećenjem sluha osiguran je prijevod na znakovni jezik. U raspravi je sudjelovao dr. sc. Nikola Baketa s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Nikola Baketa je završio  preddiplomski  studij  2010.  godine  na  Fakultetu  političkih  znanosti. Diplomirao je na Central European University gdje je specijalizirao komparativnu politiku te na Fakultetu političkih  znanosti  gdje  je specijalizirao javne  politike.  Doktorat  je  stekao  2017.  godine  na poslijediplomskom studiju Komparativna politika na Fakultetu političkih znanosti. Bavi se proučavanjem  građanskog  odgoja i obrazovanja,  obrazovnih  politika, politika visokog obrazovanja i promjenom javnih politika.

Aktivnost je financirana sredstvima HAVC-a, udruga Zamisli je osigurala audio-deskripciju filma i tehničku opremu, a Interfilm je omogućio korištenje filma bez naknade.