Zaključci i preporuke Stručnog panela

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator je, u sklopu 11. Festivala prava djece, održala stručni panel „PRISTUP I DOSTUPNOST KULTURI – Kako omogućiti dostupnost audiovizualnih sadržaja djeci i odraslima sa senzornim oštećenjima?“. Panelom se prvi put u javnosti razgovaralo o problematici nedostupnosti kulture, uključujući sve važne donositelje odluka, kao i same korisnike prilagođenih sadržaja. Čula su se iskustva osoba koja imaju senzorna oštećenja, iskustva o prilagodbi audiovizualnih sadržaja te se naglasila važnost ovih tema u svakodnevnom životu.

Tema panela proizašla je iz rada udruge Alternator, koja je glavni organizator Festivala prava djece, na prilagodbi audiovizualnog sadržaja za djecu i odrasle osobe s oštećenjem vida ili sluha. Festival prava djece jedini je u potpunosti inkluzivan filmski festival u Hrvatskoj, samo ove godine tijekom festivala prilagodilo se čak 23 kratkometražnih i 6 dugometražnih filmova djeci sa senzornim oštećenjima. Udruga Alternator na ovaj način potiče dijalog i senzibilizira javnost o temama o kojima se u javnosti vrlo rijetko govori.

Udruga je na osnovu zaključaka panela izradila preporuke s ciljem što veće dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s oštećenjima vida i sluha.

Preporuke možete preuzeti ovdje.