Obavijest o početku provedbe projekta ”Jačanje kapaciteta udruga za pomoć djeci i mladima u kriznim situacijama”

Alternator je 02. prosinca 2021. započeo s provedbom projekta ”Jačanje kapaciteta udruga za pomoć djeci i mladima u kriznim situacijama”, kojeg provodimo u partnerstvu s Udrugom za kreativni socijalni rad.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu natječaja na poziv ,,Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” u iznosu 277.795,83 kuna. Razdoblje provedbe je 15 mjeseci, od 2.12.2021. do 2.3.2023.

Cilj projekta je kroz analize, edukacije, prijenose znanja i unapređenje organizacijskih i volonterskih kapaciteta kreirati nove strateške odgovore uključenih udruga na probleme djece i mladih pogođenih krizom. 

Očekivani rezultati jesu educirani zaposlenici i uvođenje novih poslovnih praksi, izrada novih strateških smjernica udruga za provođenje aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima. Nadalje, edukacija iz neposrednog rada u području socijalnog uključivanja djece i mladih u kriznim situacijama s naglaskom na ranjive skupine, čime će se ojačati kapaciteti za neposredan rad na području socijalnog uključivanja na lokalnoj razini. Na posljetku, uspostavljene će biti nove poslovne prakse u području volontiranja i IKT-a udruge, koje će imati poslovne modele prilagođene nesigurnom okruženju.

Sve će to rezultirati time da će udruge moći kvalitetnije odgovarati na konkretne potrebe djece i mladih u zajednici kroz razvijanje novih programa i projekata. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator.

Više o EU fondovima na: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr