NOVOSTI NA PROJEKTU JAČANJE KAPACITETA UDRUGA ZA POMOĆ DJECI I MLADIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA

Alternator je u prosincu 2021. započeo s provedbom projekta  ”Jačanje kapaciteta udruga za pomoć djeci i mladima u kriznim situacijama”, kojeg provodimo u partnerstvu s Udrugom za kreativni socijalni rad.

U proteklih sedam mjeseci educirali smo se o načinima mapiranja potreba zajednice te smo proveli šest intervjua s učenicima osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima i učiteljima škola diljem Hrvatske. Interjvui su provedeni sa ciljem analize potreba djece i mladih u kriznim situacijama, kako bi se bolje upoznali s temama koje su aktualne, problemima koji ih muče i time kako je izgledao obrazovni proces, ali i svakodnevica u protekle dvije godine pretežito online načina rada. Te smo spoznaje objedinili u jedan dokument, koji smo predstavili partnerima i međusobno analizirali dobivene podatke.

Ta nam je aktivnost doprinijela u revidiranju strateškog smjera, gdje smo kroz sastanak prijenosa znanja, edukaciju o strateškom planiranju i stvaranje novih strateških smjernica promislili o smjeru kretanja i temama od značaja za zajednicu za koju kreiramo programe i projekte.

Dodatno, educirani smo o uspostavljanju volonterskih programa, procesu regrutiranja i planiranju programa volontiranja, kao i mentoriranju i praćenju rada volontera udruge. Radujemo se suradnji s novim volonterima na projektu, kao i budućim volonterima udruge!

Uz edukacije, provedena je analiza IKT kapaciteta uz prijedlog rješenja i mapiranje potreba udruga na projektu. Time je osigurana sigurnija elektronička komunikacija, mobilnost u radu i lakša i brža suradnja između zaposlenika.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator.

Više o EU fondovima na: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr