Provedena Edukacija o radu s djecom u kriznim situacijama

Alternator je u prosincu 2021. započeo s provedbom projekta  ”Jačanje kapaciteta udruga za pomoć djeci i mladima u kriznim situacijama”, kojeg provodimo u partnerstvu s Udrugom za kreativni socijalni rad. Do danas su u sklopu projektnih aktivnosti održane četiri edukacije za zaposlenike i volontere.

Zaposlenici, članovi uključenih udruga i volonteri tijekom 2021. godine educirani su o načinima mapiranja potreba zajednice, dok je u siječnju 2023. održana Edukacija o radu s djecom u kriznim situacijama.

Edukaciju je vodila Gorana Banda, iz konzultantske tvrtke Re:public. Osim zaposlenica udruga uključenih u projekt, edukaciji su prisustvovale i volonterke, studentice socijalnog rada i socijalne pedagogije.

Cilj edukacije bio je osvijestiti važnost participacije djece u planiranju, izvođenju, kao i pri evaluaciji aktivnosti/projekata.

Edukacija je doprinijela boljem razumijevanju participacije djece i mladih te smo imale priliku razmijeniti ideje, čuti i vidjeti brojne primjere i načine uključivanja. Uz stručno vodstvo konzultantice izradile smo prilagođeni program udruga za rad s djecom i mladima u kriznim situacijama, koji u sebi ima integriranu dimenziju participacije djece. Time se stvaraju preduvjeti da djeca sudjeluju u planiranju, provedbi, praćenju, izvještavanju i evaluaciji projekata udruga.

Bile smo inspirirane primjerima iz prakse i aktivno dijelile svoja iskustva rada s djecom i mladima, uključujući i ona u kriznim uvjetima pandemije. S edukacije smo izašle s novim idejama, kreiranim programom i osnaženom partnerskom suradnjom u radu s Udrugom za kreativni socijalni rad.

Projekt Jačanje kapaciteta udruga za pomoć djeci i mladima u kriznim situacijama, ukupne vrijednosti 277.795,83 kn, financirala je Europska unija kroz Europski socijalni fond u okviru poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11.0222 operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 236.126,456 kuna i iz Državnog proračuna u iznosu 41.669,375 kuna. Korisnik bespovratnih sredstava je Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator. Razdoblje provedbe projekta je od 2. prosinca 2021. do 2. ožujka 2023.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator.

Više o EU fondovima na: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr