O nama

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator (skraćeno: Alternator)  je  neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija osnovana 2011. godine.

CILJ osnivanja  udruge je promicanje, razvitak i unapređenje umjetnosti, stvaralaštva, jednakih mogućnosti za sve sudionike u stvaralaštvu i proizvodnji umjetnosti i izvedbenih djelatnosti, prava djece i inkluzije. Udruga poduzima konkretne korake kako bi utjecali na promjene u društvenom okruženju putem umjetničkih izvedbi, organizacije radionica i drugih javnih događanja namijenjenih svim građanima i građankama, posebno uključujući djecu s teškoćama u razvoju. Udruga je najpoznatija kroz projekt Festival prava djece, prvi i jedini u potpunosti inkluzivni festival u Hrvatskoj.

VIZIJA Alternatora: Senzibilizirano i educirano društvo u kojem ranjive skupine aktivno participiraju.

MISIJA Alternatora: Alternator je pokretač promjena s ciljem izgradnje inkluzivnog društva putem kulture, stvaralaštva i obrazovanja.