O nama

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator (skraćeno: Alternator)  je  neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija osnovana 2011. godine.

CILJ osnivanja  udruge je promicanje, razvitak i unapređenje umjetnosti, stvaralaštva, jednakih mogućnosti za sve sudionike u stvaralaštvu i proizvodnji umjetnosti i izvedbenih djelatnosti, prava djece i inkluzije. Udruga poduzima konkretne korake kako bi utjecali na promjene u društvenom okruženju putem umjetničkih izvedbi, organizacije radionica i drugih javnih događanja namijenjenih svim građanima i građankama, posebno uključujući djecu s teškoćama u razvoju. Udruga je najpoznatija kroz projekt Festival prava djece, prvi i jedini u potpunosti inkluzivni festival u Hrvatskoj.

VIZIJA Alternatora je društvo u kojem se u potpunosti ostvaruju dječja prava i prava mladih osoba te prava djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom koji u tom društvu ostvaruju pune potencijale i izražavaju se kroz uključujuće kulturne i društvene aktivnosti.

MISIJA Alternatora je promicanje stvaralaštva kao jedne od primarnih aktivnosti za cjeloviti i uspješni  razvoj svakog djeteta i mlade osobe, zagovaranje i osiguranje  dostupnosti uključujućih kulturnih i društvenih sadržaja za svu djecu i mlade kroz edukaciju svih društvenih aktera te proizvodnju i prilagodbu kulturnih i društvenih sadržaja za djecu s teškoćama u razvoju i mlade osobe s invaliditetom.