Projekti

Prvi u potpunosti inkluzivni festival s besplatnim i dostupnim programom za djecu i mlade u 20 gradova diljem Hrvatske.

Festival prava djece svake godine okuplja sve veći broj djece i mladih da kroz filmsko stvaralaštvo slave svoja prava. Ovaj Festival je prvi, i još uvijek jedini, u potpunosti inkluzivni festival u Hrvatskoj. Ključni partneri Festivala su Ured UNICEF-a za Hrvatsku, Ured pravobraniteljice za djecu, Hrvatski filmski savez i kina Blitz-Cinestar. Svi programi i aktivnosti prilagođeni su svoj djeci (uključujući djecu s oštećenjima sluha i vida), dostupni i besplatni svima. 2017. godine više od 10 000 djece i mladih sudjelovalo je u festivalskim aktivnostima i upoznalo se sa stvaralaštvom svojih vršnjaka. Festival organizira aktivnosti u čak 20 gradova Hrvatske i tako se bori protiv regionalne podzastupljenosti kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade.

Posjetite i službenu web stranicu Festivala  – www.festivalpravadjece.com

Projekt koji putem zagovaranja i prilagodbe kulturnog sadržaja omogućuje osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju sudjelovanje u kulturnom životu.

Projektom Uključi me kulturno udruga Alternator prebacuje svoj primarni fokus prijenosa iskustva i znanja o inkluziji u sklopu Festivala prava djece i na druge kulturne djelatnosti. Projekt je šira platforma, koja se u prvoj fazi fokusira na izvedbene umjetnosti, odnosno kazališne predstave. Prilagođavanjem predstava za slijepe i slabovidne osobe putem audiodeskripcija, promiče se inkluzija osoba s oštećenjem vida. Do rujna 2017. Alternator je svojim zagovaranjem prema korporativnim partnerima osigurao opremu za prikazivanje prilagođenih programa (konferencijska oprema za slušanje audiodeskripcija) i donirao ju gradovima Rijeci, Osijeku i Koprivnici.

Posjetite i službenu web stranicu projekta – www.ukljucimekulturno.org

Panel rasprave

Programska aktivnost na kojoj mladi, nakon odgledanog filma, sa stručnjacima raspravljaju o relevantnim temama.

Format panel rasprava sastoji se od organizirane projekcije filmova koji se bave važnim temama za mlade. Rasprave su popraćene sudjelovanjem vrhunskih stručnjaka iz raznih područja – psihologa, socijalnih radnika, politologa, defektologa – od kojih svaki, iz pozicije svoje struke, s mladima raspravlja o temi kojom se film bavi. Aktivnosti su dostupne svima, uključujući djecu s teškoćama u razvoju, jer su filmovi prilagođeni za slijepe i slabovidne te gluhe i nagluhe osobe.

Osnovna ideja projekta „Senzibilizacijom do integracije“  je da se djecu bez teškoća u razvoju senzibilizira za potrebe njihovih vršnjaka, kao i odraslih, koji imaju oštećenja vida i/ili sluha koristeći kulturno djelo, film, kao jedan od ključnih alata. Aktivnosti su usmjerene ka obrazovanju i senzibilizaciji učenika, roditelja i učitelja, koristeći alate bliske i poznate kulture , no nedovoljno dostupne djeci s teškoćama u razvoju koja imaju senzorička oštećenja. 

Projekt je ostvaren je u sklopu Poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a provodi ga Alternator. Partner projekta je OŠ Petra Zrinskog iz Zagreba uz koju su uključene i OŠ Pećine rijeka, OŠ dobriše Cesarić Osijek i OŠ Sveti Petar Orehovec.  

Više na https://senzibilizacija.alternator.hr/